INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Miętusc s.c. Jonik Wojciech Jonik Mateusz, Laskowa 770, 34-602 Laskowa. Pani/a dane osobowe pozyskane w wyniku złożonego zamówienia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu realizacji i obsługi umowy (zamówienie). W przypadku zarejestrowania w serwisie sklep-mietus.pl (założenie konta) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z uśude. Dodatkowo w przypadku złożenia zamówienia, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy o rachunkowości oraz ustawy ordynacja podatkowa. W przypadku odstąpienia od umowy (zakup produktów) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora, który polega na obsłudze odstąpienia od umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO a w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora, który polega na dochodzeniu ewentualnych roszczeń. W przypadku wysłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora, który polega na udzieleniu odpowiedzi na wysłaną wiadomość przez formularz kontaktowy. W przypadku wyrażenia zgody – przez zapisanie się do newslettera, Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jednocześnie informujemy, iż Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej ,,IOD”). IOD jest Agnieszka Kubisz-Maziarz, mogą Państwo się z nią skontaktować pod adresem email: [email protected] oraz adresem korespondencyjnym: Laskowa 770, 34-602 Laskowa.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i obsługi zamówienia. W przypadku rejestracji w serwisie dane osobowe będą w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (założenie konta, umowa bezpłatna w rozumieniu uśude), a także w razie wyrażenia zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newlettera.

Okres przetwarzania danych osobowych:
 • w celu realizacji zamówienia do czasu jego zrealizowania a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji przez okres niezbędny dla realizacji celu.
 • w celu zarejestrowania w serwisie oraz obsługi zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną do czasu istnienia serwisu lub do czasu wyrażenia przez Pana/Panią żądania usunięcia danych lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym.
 • w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres 5 lat od zakończenia okresu obrotowego w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego.
 • w celu dochodzenia roszczeń do czasu ich przedawnienia.
 • W celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi.
 • W celu wysyłania newslettera do momentu wycofania zgody na jego wysyłanie.

Jednocześnie informujemy, iż przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisy
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne jeśli chcą Państwo dokonać zakupów w serwisie. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do założenia konta w serwisie. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego. Niepodanie danych uniemożliwi złożenie zamówienia, założenie konta w serwisie i udzielenie odpowiedzi na wysłaną wiadomość oraz otrzymywanie newslettera (w przypadku wyrażenia zgody na jego otrzymywanie).

Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia takim jak np.: firmy kurierskie, firma informatyczna, biuro księgowe, kancelaria prawna.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591)
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926)

Ustawienia prywatności
Wykorzystujemy pliki cookies!
W celu prawidłowej obsługi sklepu oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam czy remarketingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj: politykę prywatności i plików cookies. Szczegółową konfigurację możesz określić klikając poniżej przycisk ustawienia.
Preferencje plików cookie

Wykorzystujemy pliki cookies

W celu prawidłowej obsługi Strony oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam, remarketingu oraz retargetingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj koniecznie politykę prywatności i plików cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookies prosimy o kontakt.