Polityka prywatności i plików cookies

W odniesieniu do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, w poniższej Polityce prywatności i plików cookies informujemy Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronie internetowej https://www.sklep-mietus.pl/, dalej jako: „Strona”, oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem Twoich danych osobowych są Wojciech Jonik i Mateusz Jonik prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Miętus spółka cywilna, adres Laskowa 770, 34-602 Laskowa, NIP spółki cywilnej: 7372209237, dalej również jako: „Administrator”. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności i plików cookies.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Agnieszką Kubisz-Maziarz możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie pocztą tradycyjną na adres: Laskowa 770, 34-602 Laskowa.

II. Skąd mamy Twoje dane osobowe?

1. Większość danych otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie. Dane te podajesz:
b) zakładając konto na Stronie,
c) zamawiając produkty,
d) kontaktując się z nami telefonicznie, za pomocą wiadomości e-mail lub kont i kanałów Administratora w mediach społecznościowych,
e) zamawiając usługę newslettera,
f) korzystając z funkcjonalności kont i kanałów Administratora w mediach społecznościowych.

2. Ponadto część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez używające plików cookies narzędzia, z których korzystamy, o czym szerzej w sekcji IV niniejszej Polityki prywatności i plików cookies.

III. Zakres, cele, czas i podstawy przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z przyjętą w RODO zasadą celowości podane przez Ciebie dane wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do realizacji danego celu. Poniżej znajdziesz listę celów w jakich przetwarzamy Twoje dane wraz z odpowiednimi podstawami prawnymi przetwarzania.

1. Założenie Konta
Tworząc konto na Stronie, musisz przekazać następujące dane niezbędne do założenia Konta: adres e-mail, imię, nazwisko oraz hasło. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta.
Dane przekazane przez Ciebie w związku z założeniem Konta przetwarzane są w celu świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Ci możliwości korzystania z funkcjonalności konta i Strony (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane związane z kontem są przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta Użytkownika, a po jego usunięciu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń jakie mogą wynikać z zawarcia Umowy.
2. Zamówienia
Składając zamówienie należy podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, dane do wysyłki (adres, kod pocztowy, miasto, kraj) oraz numer telefonu komórkowego. Dodatkowo w celu dokonania płatności niezbędne jest również podanie takich danych jak: numer karty, data wygaśnięcia, kod CVC (przy płatności kartą) lub numeru konta bankowego (przy płatności przelewem). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
Dane przekazane w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, a także w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku odstąpienia od umowy (zakup produktów) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu wykonania przez Administratora obowiązków prawnych nałożonych na niego przez odpowiednie przepisy w związku z odstąpieniem od umowy. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub związanych z odstąpieniem od umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Administrator ma również obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
3. Kontakt
Kontaktując się za pośrednictwem numeru telefonu, poczty elektronicznej lub serwisu społecznościowego przekazujesz swój numer telefonu lub adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości lub w przypadku serwisu społecznościowego swoją nazwę użytkownika. Ponadto, w treści wiadomości lub rozmowy możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
Powyższe dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Po zakończeniu kontaktu podstawą prawną jest uzasadniony interes prawny w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji na okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą z niej wynikać. W przypadku, gdy z treści korespondencji nie wynikają żadne potencjalne roszczenia, jest ona usuwana po 30 (trzydziestu) dniach od czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje ostatnie pytanie przekazane w formularzu kontaktowym lub wysłane mailowo.
4. Media społecznościowe i serwisy zewnętrzne
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszych kont w mediach społecznościowych, w szczególności, gdy udostępniasz treści w komentarzach lub postach. W takim przypadku mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe takie jak: nazwa użytkownika, imię, nazwisko, wizerunek w ramach zdjęcia profilowego, czy zawartość udostępnianych przez Ciebie treści.
Powyższe dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu i zarządzaniu profilami w mediach społecznościowych, a także prowadzeniu działań marketingowych przez te media lub korzystaniu ze statystyk.
Przetwarzane są również informacje, które przesyłasz przez czat lub w wiadomościach prywatnych albo umieszczasz w komentarzach bądź postach na grupie (cele przetwarzania danych w tym zakresie zostały wskazane odpowiednio w punkcie Kontakt powyżej).
5. Obsługa newslettera
Zapisując się do newslettera, przekazujesz swój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
Dane przekazane przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Przekazane przez Ciebie dane będą przetwarzane przez okres funkcjonowania newslettera. W każdej chwili możesz również zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kontakt z nami. W przypadku rezygnacji z otrzymywania newslettera, nie otrzymasz już więcej wiadomości e-mail, ale Twoje dane osobowe będą dalej przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na jego otrzymywanie, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).
6. Realizacja obowiązków podatkowych i księgowych
W związku z realizowaniem zamówień, wykonujemy obowiązki podatkowe i księgowe nałożone na nas przez odpowiednie przepisy prawne, w szczególności związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej. W tym cele przetwarzamy między innymi takie dane, jak imię i nazwisko oraz adres.
Przetwarzanie wymienionych danych jest konieczne ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe i księgowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane związane z wykonywaniem obowiązków podatkowych i księgowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych (5 lat od zakończenia roku podatkowego).
7. Ustalenie, obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń
W przypadku ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem ze Strony lub zawartej z nami umowy na realizację zamówienia, jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. W ramach tego celu możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe, które wiążą się z danym roszczeniem, dlatego ich zakres może się różnić w zależności od tego, czego dotyczy dane roszczenie.
Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przez nas przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń określonego przez przepisy prawa.

IV. Dane w plikach cookies (ciasteczka)

1. Informacje ogólne
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez systemy teleinformatyczne (cookies podmiotów trzecich). Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
Za każdym razem, gdy korzystasz ze Strony możemy zbierać informacje na temat Twoich danych nieosobowych poprzez pliki cookies.
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z możliwością wyrażenia zgody na ich stosowanie w celu korzystania z narzędzi reklamowych do obsługi kampanii remarketingowych. Możesz również zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej wyszukiwarki lub też włączyć funkcję ostrzegania w przypadku, gdy pliki te są wysyłane.
Niektóre narzędzia, które wykorzystujemy na Stronie używają plików cookies w celu jej prawidłowego działania (w tym obsługi zamówień).
Na podstawie danych zebranych w plikach cookies profilujemy również reklamy zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami i dostosowujemy kategorie poszczególnych ofert. Do tego celu wykorzystujemy narzędzia zewnętrznych usługodawców, tj. Google Merchant, Facebook Ads, Google Data Studio oraz Google Search Console. Możesz zapoznać się z politykami prywatności poszczególnych dostawów usług:
1) Google Merchant, Google Data Studio oraz Google Search Console – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
2) Facebook Ads - https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej Stronie oraz powodować trudności w korzystaniu ze Strony. Przykładowo przyciski, widgety, odtwarzanie filmów i funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszej Stronie mogą nie być dla Ciebie dostępne.
2. Media społecznościowe
Na Stronie są wykorzystywane wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram czy YouTube. Wyświetlając stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną internetową. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą Stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.
Jeżeli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych lub zewnętrznego usługodawcy, to wskazane podmioty będą mogły bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjesz konkretnej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty.
Wyżej wymienione dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu zapewnienia możliwości korzystania z dodatkowych funkcji na Stronie, takich jak wtyczki społecznościowe. Wskazane dane będą przetwarzane przez Administratora przez czas dostępności statystyk dostarczanych przez danego usługodawcę.
Żeby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych przez usługodawców mediów społecznościowych zapoznaj się z ich politykami prywatności:
1) Facebook - https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation;
2) Instagram - https://privacycenter.instagram.com/policy.

3. Zewnętrzni dostawcy usług
Strona zawiera osadzone treści od postronnych usługodawców, których użycie może wymagać plików cookies. Zablokowanie plików cookies w Twojej wyszukiwarce może uniemożliwić Ci korzystanie z tych funkcji. Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakbyś odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny te mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem, jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.
Na Stronie osadzone są wideo, zamieszczone w serwisie YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, które ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Oglądając filmy przekazujesz za pośrednictwem plików cookies umieszczonych w tym serwisie, pewne dane niepozwalające na twoją identyfikację jako osoby fizycznej, ale umożliwiające nam analizę statystyk kanału.
Wyżej wymienione dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu zapewnienia możliwości korzystania z dodatkowych funkcji na Stronie, takich jak odtwarzanie plików wideo. Wskazane dane będą przetwarzane przez czas dostępności statystyk dostarczanych przez danego usługodawcę.
Żeby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych przez zewnętrznych usługodawców zapoznaj się z ich politykami prywatności:
1) YouTube - https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

4. Google Analitycs
Google Analytics to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze Strony. Za pomocą tego oprogramowania Administrator nie identyfikuje użytkowników Strony, a korzystanie z tego narzędzia odbywa się wyłącznie w celach statystycznych. Szczegółowa informacja o tym, jak Google wykorzystuje Twoje dane dostępna jest na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Google Analytics gromadzi informacje o: systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, przeglądaniu Strony, czasie spędzonym na Stronie, przejściach pomiędzy poszczególnymi podstronami, kliknięciach w poszczególne linki, źródłach, z których przechodzisz na Stronę, przedziale wieku, w którym się znajdujesz, Twojej płci, Twojej przybliżonej lokalizacji ograniczonej do miejscowości, Twoich zainteresowaniach określonych na podstawie aktywności w Internecie.
Stosowanie cookies w przypadku zbierania danych osobowych oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na prawidłowym obsługiwaniu działania strony, tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej i poprawy jakości Twojego doświadczenia.
Dane o użytkownikach i zdarzeniach, powiązane z plikami cookies są przechowywane przez Google Analytics na serwerach Analytics przez okres 50 (pięćdziesięciu) miesięcy. Po zakończeniu okresu, przechowywane dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.
W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, możesz zapoznać się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies Google Analitycs danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
5. Google Ads
Administrator wykorzystuje system reklamowy Google Ads do tworzenia kampanii remaretingowych. Remarketing umożliwia wyświetlanie reklam dotyczących produktów Administratora użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili Stronę. Pliki cookies są wykorzystywane w celu ponownego zaangażowania użytkowników, którzy prawdopodobnie przekształcą się w klientów na podstawie zachowań użytkowników w sieci w różnych witrynach. O tym jak działa wyświetlanie reklam poprzez usługę Google Ads możesz więcej przeczytać tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
Możesz dostosować reklamy w sieci reklamowej Google LLC poprzez zmianę ustawień reklam (w tym zablokowanie wybranych reklam) na stronie: https://www.google.com/settings/ads. Dokładna instrukcja jak tego dokonać dostępna jest pod adresem: https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=0. Jednakże nawet jeśli wyłączysz personalizację reklam, w dalszym ciągu możesz oglądać reklamy oparte np. na Twojej ogólnej lokalizacji (na podstawie adresu IP), rodzaju przeglądarki oraz wyszukiwanych słowach.

6. DoubleClick
Administrator wykorzystuje pliki cookies Google Marketing Platform w usłudze DoubleClick do rejestrowania i raportowania Twoich działań jako użytkownika strony internetowej po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam w celu pomiaru skuteczności reklamy oraz do prezentowania skierowanych do Ciebie reklam. Zbierane dane są anonimowe, tj. nie pozwalają na Twoją identyfikację i służą do tworzenia grup odbiorców.
Pliki cookies DoubleClick działają w ten sposób, że dostawcy zewnętrzni, w tym Google LLC, wyświetlają reklamy Administratora w witrynach internetowych. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google LLC, używają plików cookies do wyświetlania reklam na podstawie informacji o Twoich poprzednich odwiedzinach na Stronie.

Administrator wykorzystuje pliki cookies do tworzenia list odbiorców składających się z użytkowników, którzy odwiedzili stronę, do których następnie kierowane są kampanie remarketingowe. W kampaniach wykorzystywane są dane przechowywane przez 1 (jeden) rok od momentu odwiedzenia Strony.

Możesz zrezygnować z plików cookies używanych przez Google LLC do celów reklamowych w następujący sposób:
1) Rezygnacja z plików cookies dotyczących reklam Google LLC: możesz zrezygnować z korzystania z plików cookies, w tym plików cookies DoubleClick, odwiedzając stronę Google LLC Ustawienia reklam.
2) Rezygnacja z plików cookies od wszystkich uczestniczących reklamodawców: możesz zrezygnować z reklamowych plików cookies innych firm z szerokiego grona usług reklamowych, w tym Google LLC, odwiedzając stronę organizacji Network Advertising Initiative dotyczącą rezygnacji.

7. Facebook Pixel i inne cookies Facebooka
Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji jako użytkownika Strony. Informacje zbierane w ramach plików cookies Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na Twoją identyfikację i służą do tworzenia grup odbiorców.

Dane zebrane poprzez Facebooka są przechowywane przez 3 miesiące.

Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych (m.in. dostarczanie serii produktów reklamowych, takich jak licytacje w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców). O przetwarzaniu danych przez Facebooka i ustawieniach prywatności dowiesz się więcej w polityce tego usługodawcy - https://www.facebook.com/privacy/explanation.

8. Logi serwera
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

V. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być powierzane lub przekazywane na podstawie odpowiednich umów podmiotom trzecim zajmującym się świadczeniem usług w zakresie dostarczania oprogramowania, przechowywania i szyfrowania danych, firmom hostingowym, profesjonalnym firmom wspomagającym procesy księgowe, operatorom pocztowym i kurierom (m.in. Inpost, DPD, GLS), kancelariom prawnym lub podatkowym, a także przekazywane innym podmiotom w celu wykonania obowiązków prawnych (takim jak urząd skarbowy).

Płatności obsługiwane są przez podmioty trzecie – dostawców płatności (m.in. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu i Paypal Holdings, Inc. z siedzibą w San Jose, Kalifornia, Stany Zjednoczone). Dokonując płatności jesteś zobowiązany do akceptacji polityki prywatności dostawcy, z którego usług korzystasz. Wszystkie dostarczone informacje wrażliwe, w tym dotyczące kart kredytowych są przesyłane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL), a następnie szyfrowane w naszej bazie danych dostawców bramek płatniczych, aby były dostępne tylko dla osób upoważnionych ze specjalnymi prawami dostępu do takich systemów, które zobowiązane są do zachowania poufności Informacji. Po transakcji Twoje prywatne informacje (karty kredytowe, dane finansowe itp.) nie będą przechowywane na naszych serwerach. Przetwarzamy wyłącznie identyfikator płatności i cztery ostatnie cyfry karty płatniczej.
Dostawcą mailingu (newslettera) jest Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, dostarczający oprogramowanie EmailLabs. Obsługa wysyłki wiadomości SMS odbywa się za pomocą oprogramowania SMSAPI, którego usługodawcą jest Link Mobility Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.
Z uwagi na korzystanie z zewnętrznych serwerów (hostingu), operatorów płatności oraz usług Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Meta Platforms, Inc. z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii, USA, Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską dotyczących przekazywania danych osobowych.
Wszystkie podmioty, którym zostają powierzone lub udostępnione Twoje dane osobowe gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.


VI. Prawa Użytkownika
1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na podstawie RODO mogą przysługiwać Ci następujące prawa, w zależności od zakresu i celu w jakim przetwarzane są te dane:
1) prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),
2) prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
3) prawo do sprostowania danych osobowych Ciebie dotyczących, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
4) prawo do usunięcia Twoich danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
a) gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 7) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
c) gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
d) gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.
Usunięcie Twoich danych osobowych nie będzie jednak możliwe w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5) prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) – masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, gdy:
a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) jako Administrator danych nie potrzebujmy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt 7) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu,
6) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO) – masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś podczas składania zamówienia; masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych,
7) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO) – masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy te dane w prawnie uzasadnionym interesie; możemy nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8) prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2. Możesz korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Agnieszką Kubisz-Maziarz, zarówno pod adresem e-mail: [email protected], jak również adresem korespondencyjnym: Laskowa 770, 34-602 Laskowa.
3. W każdym czasie jesteś również uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy zostaną naruszone Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych (art. 77 RODO).

VII. Bezpieczeństwo danych
Szanujemy Twoje prawo do prywatności oraz bezpieczeństwo Twoich danych, w związku z czym wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo podmioty przetwarzające, z którymi ściśle współpracujemy. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej oraz odpowiednio szkolimy nasz personel.

VIII. Brak profilowania
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które to decyzje wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

IX. Zmiany w polityce prywatności
Sporadycznie możemy aktualizować swą politykę prywatności ze względu na nowe funkcjonalności lub zmiany w prawie. W przypadku wprowadzenia zmian, zaktualizujemy datę na dole strony polityki prywatności oraz prześlemy Ci informację o zmianach na adres wskazany na koncie Użytkownika, jeżeli posiadasz takie konto na Stronie. Zachęcamy do częstego sprawdzania tej strony i bycia na bieżąco ze zmianami wprowadzanymi w celu ochrony informacji osobowych, które zbieramy.

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 25.07.2022 r.


Ustawienia prywatności
Wykorzystujemy pliki cookies!
W celu prawidłowej obsługi sklepu oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam czy remarketingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj: politykę prywatności i plików cookies. Szczegółową konfigurację możesz określić klikając poniżej przycisk ustawienia.
Preferencje plików cookie

Wykorzystujemy pliki cookies

W celu prawidłowej obsługi Strony oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam, remarketingu oraz retargetingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj koniecznie politykę prywatności i plików cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookies prosimy o kontakt.