Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.sklep-mietus.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep-mietus.pl, zwanym dalej Sklepem, a także określa zasady świadczenia na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Podmiotem uprawnionym i odpowiedzialnym we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem Sklepu internetowego, a także sprzedaży prowadzonej na odległość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest Sprzedawca: Wojciech Jonik i Mateusz Jonik prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą MIĘTUS s.c. z siedzibą w Laskowej pod numerem 770, 34-602 Laskowa, wpisanej do CEIDG, posiadającej NIP: 737-220-92-37, REGON: 365943345, e-mail: [email protected]. Usługodawcą jest: Wojciech Jonik i Mateusz Jonik prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą MIĘTUS s.c. z siedzibą w Laskowej pod numerem 770, 34-602 Laskowa, wpisanej do CEIDG, posiadającej NIP: 737-220-92-37, REGON: 365943345, e-mail: [email protected].
 3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie.
 4. Konsumentem jest osoba fizyczna, korzystającą ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest osoba fizyczna zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą w sklepie internetowym, telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Przedmiotem działalności Sklepu jest m.in. sprzedaż artykułów wędkarskich z kategorii: Akcesoria Wędkarskie, Wędki, Kołowrotki Żyłki, Plecionki Przynęty, Zanęty Haczyki, Kotwiczki Spławiki Podpórki Wędkarskie Podbieraki, Siatki, Sztyce Pontony, Akcesoria Torby, Pokrowce Odzież I Dodatki Turystyka Sygnalizatory. Prowadzimy również sprzedaż ubrań wędkarskich.
 9. Obsługa Sklepu służy Klientom pomocą i doradą w skompletowaniu zestawu najlepiej odpowiadającego potrzebom Klienta.
 10. Kontakt ze Sklepem internetowym jest możliwy pocztą na adres: MIĘTUS s.c., Laskowa 770, 34-602 Laskowa, za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub pod numerem telefonu: 513 858 430 (opłaty za połączenie według cennika właściwego operatora).
 11. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta.
 12. Do korzystania, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  3. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep-mietus.pl zawierane są w języku polskim.
 13. Wszelkie prawa autorskie do treści zamieszczonych w Sklepie oraz do produktów przeznaczonych do sprzedaży w Sklepie są własnością Sprzedawcy lub Autora zamieszczone na podstawie jego zgody na zamieszczanie treści w sklepie oraz sprzedaży produktów na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 14. Strona internetowa www.sklep-mietus.pl i jej zawartość stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 15. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia pracownik Sklepu internetowego www.sklep-mietus.pl niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
 16. Informacje o produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

II. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia Konta dokonuje rejestracji, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło za pomocą formularza.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 6. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 7. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie utworzenia konta oraz dane logowania.
 8. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.
 9. Klient nie powinien przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 10. Zarejestrowany Klient ma możliwość zarządzać swoimi danymi personalnymi jak również przeglądać swoje zamówienia.

III. Informacje o produktach

 1. Przedmiotami transakcji Sklepu są towary wymienione w katalogu produktów umieszczonym na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach Sklepu:
  • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich (PLN);
  • nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w formularzu zamówienia przed zaakceptowaniem zamówienia przez Klienta.
 3. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Rabaty kumulacyjne nie łączą się z pozostałymi promocjami w sklepie.

IV. Zasady zamawiania towarów

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, oraz numer telefonu i adres e-mail.
 4. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu wysłania zamówienia.
 6. Sprzedażą promocyjną oraz wyprzedażami objęta jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów określonych w ofercie objętych tą formą sprzedaży.

V. Koszty i termin wysyłki towarów

 1. Zamówiony przez Klienta towar zostanie wysłany na adres podany w zamówieniu. Podanie niekompletnego, bądź błędnego adresu wysyłki może opóźnić bądź uniemożliwić realizację zamówienia, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Zamówiony przez Klienta towar jest przygotowywany do wysyłki w ciągu 24 godzin. Jest to czas, który upływa od otrzymania zamówienia zawierającego kompletne dane oraz otrzymania zapłaty do momentu przekazania paczki ze sklepu do przewoźnika realizującego dostawę. Uwzględniane są tylko dni robocze.
 3. Zamówione Towary dostarczane są tylko na terytorium Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich w terminie gwarantowanym przez danego przewoźnika. Istnieje również możliwość odbioru osobistego, po ustaleniu terminu odbioru ze Sprzedawcą.
  Koszty wysyłki towarów:
  • InPost Paczkomaty 24/7 - przedpłata - 11,99 zł (do wartości koszyka poniżej 200 zł); 0,00 zł (dla zamówień o wartości koszyka od 200 zł)
  • InPost Paczkomaty 24/7 - pobranie - 15,99 zł (do wartości koszyka poniżej 200 zł); 0,00 zł (dla zamówień o wartości koszyka od 200 zł)
  • DPD Kurier 24h - (przedpłata); 17,00 zł (do wartości koszyka poniżej 300 zł); 0,00 zł (dla zamówień o wartości koszyka od 300 zł)
  • DPD Kurier 24h - (pobranie); 21,00 zł (do wartości koszyka poniżej 300 zł); 0,00 zł (dla zamówień o wartości koszyka od 300 zł)
  • GLS Kurier 24h - (przedpłata); 17,00 zł (do wartości koszyka poniżej 300 zł); 0,00 zł (dla zamówień o wartości koszyka od 300 zł)
  • GLS Kurier 24h - (pobranie); 21,00 zł (do wartości koszyka poniżej 300 zł); 0,00 zł (dla zamówień o wartości koszyka od 300 zł)
  • Odbiór w sklepie - 0,00 zł
 4. Ceny kosztów wysyłki widoczne są w formularzu zamówienia po wyborze sposobu wysyłki towaru.


VI. Formy płatności

 1. Płatność za zamówiony towar może być wykonana w formach dostępnych w trakcie realizacji zamówienia przed jego finalizacją: za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayPal, PayU) lub przelewem na konto bankowe Sprzedającego Miętus S.C. Wojciech Jonik Mateusz Jonik, Laskowa 770, 34-602 Laskowa, PKO BP: 54 1020 3453 0000 8002 0258 2716. Formy płatności mogą być zależne od wybranej formy dostawy.
 2. Na wszystkie sprzedane towary Sprzedający wystawia dowód zakupu - paragon fiskalny - lub – na życzenie klienta wyrażone w zamówieniu – fakturę VAT.


VII. Dostawa

 1. Zamówione produkty dostarczane są na terenie Polski po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
 2. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru Klient w miarę możliwości odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.
 3. Ze względów bezpieczeństwa wędki wysyłamy tylko i wyłącznie kurierem, w sztywnej papierowej tubie.
 4. Warunkiem darmowej wysyłki jest dokonanie jednorazowo zamówienia o wartości co najmniej 400 zł, i przedpłaty za zamówiony towar. Darmowa wysyłka nie łączy się z promocjami, rabatami i przyznawaniem gratisów.
 5. Przesyłki nadawane są tylko w dni robocze. Nie wysyłamy zamówień w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy tj. niedziele i święta.


VIII. Niezgodność towaru z umową i reklamacje

A. Konsumenci

 1. Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową sprzedaży, konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje żądanie:
  • dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową przez naprawę lub wymianę towaru lub
  • zwrotu całości bądź części wpłaconych środków – przez obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy na zasadach określonych w rozdziale VIII lit. A niniejszego Regulaminu.
 2. Przepisy niniejszego rozdziału (Rozdział VIII lit. A niniejszego Regulaminu) stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym mowa w Rozdziale I ust. 6 niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie na adres: Laskowa 770, 34-602 Laskowa.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uważa się, że uznał reklamację.
 6. W treści zgłoszenia reklamacyjnego konsument powinien oznaczyć towar, który podlega reklamacji wraz z datą zawarcia umowy sprzedaży oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, datę wystąpienia zgłaszanych wad, żądania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz swoje dane, w tym dane kontaktowe konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego i poinformowania przez Sprzedawcę o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia.
 7. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca na własny koszt zapewni Konsumentowi możliwość odesłania reklamowanego towaru na adres: MIĘTUS s.c., Laskowa 770, 34-602 Laskowa, przy czym reklamowany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu (Sprzedawca nie odpowiada za żyłkę lub plecionkę pozostawioną na reklamowanym kołowrotku/multiplikatorze, które należy ją usunąć przed wysyłką). Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz informację o numerze rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wpłaconych środków w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 8. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 9. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi.
 10. Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 11. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;
  1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 11 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią (w przypadku Towaru z elementami cyfrowymi).
 3. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 6. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 7. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 8. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust.15 powyżej;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 17-19 powyżej;
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży.
 11. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 13. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 14. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 15. Konsument może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków (http://www.krakow.wiih.gov.pl/).

B. Przedsiębiorcy

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Przedsiębiorca zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie na adres: Laskowa 770, 34-602 Laskowa. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej przesłania.


IX. Zwrot należności

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rachunek bankowy Sprzedawcy, zwrot ten następuje w ciągu 14 dni roboczych.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem bankowym, zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, lub wskazany przez Klienta.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jej adres e-mail, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sprzedawcy wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku.
 4. Klient nabywający towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.


X. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie na adres: Laskowa 770, 34-602 Laskowa.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu Towaru na Stronie Internetowej Sklepu.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  6. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 14. Postanowienia rozdziału X niniejszego Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym mowa w Rozdziale I ust. 6 niniejszego Regulaminu.

XI. Ochrona Danych Osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient jest świadomy, że jego dane osobowe zostaną umieszczone w bazie Sprzedawcy w celu realizacji umowy.
 2. Klient jest świadomy, że Administratorem danych osobowych jest Miętusc s.c. Tanie Wędkarstwo Jonik Wojciech Jonik Mateusz, Laskowa 770, 34-602 Laskowa, ze szczegółową treścią obowiązku informacyjnego klient może zapoznać się pod formularzem zamówienia oraz dodatkowo obowiązek informacyjny stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 3. Spółka dokonała wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (dalej "IOD") w osobie Agnieszki Kubisz-Maziarz, z IOD można się skontaktować pod adresem email: [email protected] oraz adresem korespondencyjnym: Laskowa 770, 34-602 Laskowa dodatkowo dane kontaktowe IOD mogą Państwo znaleźć w zakładce "kontakt".

XII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatną usługę w postaci prowadzenia Konta Klienta;
 2. Usługa wskazana w ust. 1 powyżej świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonywanie szeregu czynności bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych w formularzach, w tym zwłaszcza składanie zamówień na podstawie danych przypisanych do Konta Klienta, śledzenie stanu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Konta oraz historii takich zamówień, edytowanie danych przypisanych do Konta Klienta.
 5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, które zostanie zrealizowane w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 6. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy czy też Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania na szkodę innych Klientów, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 8. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter Internetu i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy zabezpieczające przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa (np. złośliwym oprogramowaniem, fałszywymi stronami internetowymi służącymi do wyłudzania danych) i chroniące tożsamość użytkowników Internetu. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 9. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
 10. Klient obowiązany jest do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy oraz Strony Internetowej Sklepu. Za działanie zakłócające funkcjonowanie może być uznane w szczególności składanie zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
 11. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności poprzez:
  1. umożliwienie dostępu do Konta po podaniu loginu i hasła;
  2. zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem;
  3. certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane osobowe;
  4. szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego, a także danych (w tym haseł) klienta przechowywanych w znajdującej się na serwerze Sklepu internetowego bazie danych.
 12. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego lub w związku z funkcjonowaniem usługi w postaci Konta Klienta. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien dokonać opisu zgłaszanego problemu. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.


XIII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu bądź w innym terminie określonym przez Sprzedawcę. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych przez Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu ich dokonania.
 5. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku danych lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tego rodzaju procedur są dostępne w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów w szczególności takich jak: rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 7. W przypadku sporu Klient może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego, a Klient będący konsumentem ma ponadto także prawo zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Konsumentów.
 8. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym (Usługodawcą) a Klientem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zmianami).

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA
Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: na adres MIĘTUS s.c. Laskowa 770, 34-602 Laskowa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z formularza na naszej stronie internetowej www.sklep-mietus.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na wskazany adres e-mail.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: MIĘTUS s.c. Laskowa 770, 34-602 Laskowa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: MIĘTUS s.c.
Laskowa 770
34-602 Laskowa,
[email protected]

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………………….
Zamówienie nr ………………………………….
Data zawarcia umowy: …….……………………, data odbioru towaru: ……………………………
Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………………………………
Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………..
Data: ………………………
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
…………………………..

Załącznik nr 3

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Miętusc s.c. Tanie Wędkarstwo Jonik Wojciech Jonik Mateusz, Laskowa 770, 34-602 Laskowa. Pani/a dane osobowe pozyskane w wyniku złożonego zamówienia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu realizacji i obsługi umowy (zamówienie). W przypadku zarejestrowania w serwisie sklep-mietus.pl (założenie konta) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z uśude2. Dodatkowo w przypadku złożenia zamówienia, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy o rachunkowości3 oraz ustawy ordynacja podatkowa4. W przypadku odstąpienia od umowy (zakup produktów) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora, który polega na obsłudze odstąpienia od umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO a w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora, który polega na dochodzeniu ewentualnych roszczeń. W przypadku wysłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora, który polega na udzieleniu odpowiedzi na wysłaną wiadomość przez formularz kontaktowy. W przypadku wyrażenia zgody – przez zapisanie się do newslettera, Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jednocześnie informujemy, iż Administrator wyzanczył Inspektora Ochrony Danych (dalej ,,IOD”). IOD jest Agnieszka Kubisz-Maziarz, mogą Państwo się z nią skontaktować pod adresem email: [email protected] oraz adresem korespondencyjnym: Laskowa 770, 34-602 Laskowa.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i obsługi zamówienia. W przypadku rejestracji w serwisie dane osobowe będą w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (założenie konta, umowa bezpłatna w rozumieniu uśude), a także w razie wyrażenia zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newlettera.

Okres przetwarzania danych osobowych:

 • w celu realizacji zamówienia do czasu jego zrealizowania a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji przez okres niezbędny dla realizacji celu.
 • w celu zarejestrowania w serwisie oraz obsługi zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną do czasu istnienia serwisu lub do czasu wyrażenia przez Pana/Panią żądania usunięcia danych lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym.
 • w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres 5 lat od zakończenia okresu obrotowego w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego.
 • w celu dochodzenia roszczeń do czasu ich przedawnienia.
 • W celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi.
 • W celu wysyłania newslettera do momentu wycofania zgody na jego wysyłanie.

Jednocześnie informujemy, iż przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisy
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne jeśli chcą Państwo dokonać zakupów w serwisie. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do założenia konta w serwisie. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego. Niepodanie danych uniemożliwi złożenie zamówienia, założenie konta w serwisie i udzielenie odpowiedzi na wysłaną wiadomość oraz otrzymywanie newslettera (w przypadku wyrażenia zgody na jego otrzymywanie).

Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia takim jak np.: firmy kurierskie, firma informatyczna, biuro księgowe, kancelaria prawna.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591)
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926)

Pobierz w formie PDFArchiwalne regulaminyWażny do
Regulamin sklepu internetowego30.11.2023 r.

Ustawienia prywatności
Wykorzystujemy pliki cookies!
W celu prawidłowej obsługi sklepu oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam czy remarketingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj: politykę prywatności i plików cookies. Szczegółową konfigurację możesz określić klikając poniżej przycisk ustawienia.
Preferencje plików cookie

Wykorzystujemy pliki cookies

W celu prawidłowej obsługi Strony oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam, remarketingu oraz retargetingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj koniecznie politykę prywatności i plików cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookies prosimy o kontakt.