Reklamacje

Opis procedury reklamacji


I.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [email protected], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej takie dane kupującego:

  1. Nazwa firmy: .....
  2. Imię: .....
  3. Nazwisko: .....
  4. Adres: .....
  5. Adres e-mail: .....
  6. Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji .....
  7. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego .....
  8. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację .....

II.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


III.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.