Newsletter - klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zapisu na newsletter  jest Miętusc s.c. Tanie Wędkarstwo Jonik Wojciech Jonik Mateusz, Laskowa 770, 34-602 Laskowa  . Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  a RODO1 oraz uśude2 tj. na podstawie wyrażonej zgody w celu przesyłania informacji handlowych  drogą elektroniczną (newsletter) na podany w formularzu przystąpienia do newslettera adres email.

Jednocześnie informujemy, iż Administrator dokonał wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (dalej ,,IOD”). IOD jest Violetta Matusiak, mogą Państwo się z nim skontaktować pod  adresem email: iod.taniewedkarstwo@dpag.pl oraz  adresem korespondencyjnym: Biedronki 68, 02-959 Warszawa.

Dane osobowe podane w formularzu zapisu na newsletter będą przetwarzane:

  •  do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.

Jednocześnie informujemy, iż przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
  • żądania przeniesienia danych
  • cofnięcia zgody
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisy.

Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne jednak niezbędne dla celów przesyłania newslettera.

Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)